Diagnostisering Av Coeliaki - Fria

Diagnostisering av cøliaki

– Å få en diagnose, i kombinasjon med riktig behandling i form av glutenfri kost, innebærer som oftest en forbedret livskvalitet for den som er rammet. Den eneste behandling vi har i dag, er å spise en streng glutenfri kost – og livslang behandling er nødvendig. Derfor er det viktig at en eventuell diagnose er satt på bakgrunn av en utredning som kvalitetssikrer at det handler om cøliaki.

HVORDAN STILLES DIAGNOSEN VED CØLIAKI?

Når man har cøliaki skades tynntarmens slimhinne av gluten. Diagnosen stilles ved hjelp av en blodprøve der man leter etter visse cøliakispesifikke antistoffer. Dersom blodprøven er positiv, blir det tatt en prøve fra tynntarmen, en såkalt tynntarmsbiopsi. Om blodprøven er negativ, blir det som oftest ikke foretatt en biopsi.

TA KONTAKT MED DIN LEGE ELLER LEGESENTER

Om du mistenker at du har cøliaki, skal du kontakte din fastlege eller legesenter for å få tatt blodprøve. Om man har cøliaki og begynner å spise glutenfri kost, så vil tarmen gradvis hele og det vanskeliggjør diagnostisering. Derfor er det viktig at du fortsetter å spise gluten helt frem til du er ferdig med prøvene, for å gi et korrekt testresultat.