Barn og Gluten - Fria

Barn og gluten

Har du et barn med cøliaki, kan den første tiden føles ganske omveltende. Da er det viktig å huske på at barn som oftest både lærer og venner seg til nye ting raskt. Små barn har sjelden vanskelig for å akseptere at de ikke kan spise alt det som alle de andre omkring dem kan. Barn lærer seg også raskt å spørre de voksne om hva de kan spise eller ei.

BARN OG GLUTEN HJEMME

Det er selvsagt lettest å holde styr på at barnet ditt spiser glutenfritt når dere er hjemme. Man kan ha forskjellig brød og pasta til de enkelte familiemedlemmene, men for øvrig tilpasse middager, hyggestunder og mellommåltider slik at alle i familien kan spise det samme. Dette vil minske barnets fokus på at det må leve på en glutenfri diett, og det styrker barnets følelse av å være som alle andre.

BARN OG GLUTEN PÅ SKOLEN

Når barna kommer i skolealder, er det vanlig at de begynner å sammenligne seg mer med vennene sine. Barna kan synes det er urettferdig at de ikke får spise gluten. Det er viktig å vise at man respekterer disse følelsene, samtidig som man vektlegger det positive i at barnet får det bedre av å spise en glutenfri kost. Det er viktig å informere lærere og ansatte på skolen om at barnet ditt ikke må spise gluten, gjerne også gi en skriftlig melding. Det kan også være lurt å minne skolens ansatte på at ditt barn skal ha glutenfri mat i forbindelse med utflukter og friluftsdager. Send gjerne med en form for «nødproviant» for sikkerhets skyld.

BARN OG GLUTEN I TENÅRENE

Det kan være vanskelig og flaut at man ikke er helt som alle andre når man kommer i tenårene, og det kan være utfordrende at man hele tiden må stille krav til hva man spiser. Mange tenåringer kan også ha vanskelig for å forstå konsekvensene av at de slurver litt med gluteninntaket. Å treffe andre ungdommer med cøliaki kan ofte være en god støtte.

Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) arrangerer treff og aktiveter for ungdom. Se http://www.ncfu.no/ for mer informasjon.