Glutenintoleranse - Fria

GLUTENINTOLERANSE OG OVERFØLSOMHET

Glutenintoleranse er et allment brukt ord for den medisinske betegnelsen cøliaki. Cøliaki er en autoimmun sykdom. I tillegg til glutenintoleranse finnes det også andre tilstander der det kan være nødvendig med en glutenfri kost for å ha det bra, blant annet kan man være overfølsom for gluten.

HVA ER GLUTENINTOLERANSE?

Begrepet glutenintoleranse brukes ofte i folkemunne i stedet for den medisinske betegnelsen cøliaki. Glutenintoleranse er egentlig ikke en intoleranse, men en autoimmun sykdom som innebærer at immunforsvaret går til angrep på kroppens egne, friske celler når man spiser kornsorter som inneholder gluten. Slike kornsorter er hvete, rug og bygg, eller varianter av disse (spelt, dinkel, rughvete).

Man antar at 1-2 % av den norske befolkningen har cøliaki, og Norsk cøliakiforening opplyser at det kan være så mange som 7-8 % prosent av befolkningen som ikke tåler gluten, og dermed har en form for glutenintoleranse. Den eneste kuren mot cøliaki og glutenoverfølsomhet er å spise glutenfri kost.

OVERFØLSOMHET FOR GLUTEN

Overfølsomhet for gluten uten cøliaki er et relativt nytt begrep. Dette blir også kalt non-coeliac gluten sensitivity. Dette innebærer at man, etter en grundig undersøkelse som har utelukket glutenintoleranse og hveteallergi, fortsatt får symptomer av å spise gluten, og at symptomene forsvinner når man holder en glutenfri diett.

Symptomene kan til forveksling ligne på de symptomene man får ved glutenintoleranse, slik som buksmerter, oppblåst mage, diaré, forstoppelse, tretthet og leddsmerter. Det er fremdeles mye som er uklart omkring denne tilstanden, og forskning pågår mht. mekanismene bak overfølsomhet for gluten, samt diagnostikk av og forekomst av slik overfølsomhet. En del studier tyder på en betydelig høyere forekomst av følsomhet for gluten enn for glutenintoleranse. Man vet heller ikke om tilstanden er kronisk, slik den er for glutenintoleranse, og hvilke grenseverdier for gluten som gjelder for denne gruppen.

Om du mistenker at du er overfølsom for gluten, er det viktig at du ikke begynner å spise glutenfritt på egen hånd, før du har fått profesjonell hjelp med å utelukke glutenintoleranse og hveteallergi.

ER DET MULIG Å KURERE GLUTENINTOLERANSE?

Helt konkret innebærer glutenintoleranse at tarmtottene skades om man får i seg gluten. Når en person som har cøliaki spiser gluten, fører dette til en skadelig immunreaksjon i slimhinnen, og det er dette som skader tarmtottene.

Glutenintoleranse medfører at kroppen har vanskeligere for å ta opp viktige næringsstoffer. I dag finnes det ingen kur mot glutenintoleranse. Tilstanden er kronisk, og dette innebærer at du som er rammet, må leve på glutenfri kost hele livet. Men det behøver absolutt ikke være så dramatisk som det lyder.

Gjennom å justere kosten, vil tarmen gradvis helbredes. Denne prosessen kan ta fra noen uker til 1-2 år. Ved kontrollbesøk hos legen vil blodprøver og spørsmål om evt. fortsatte symptomer kunne avdekke hvor godt tarmen leges. Når tarmen er helbredet vil risikoen for følgesykdommer eller komplikasjoner være liten.