EN PERSON UD AF HUNDREDE BLIVER RAMT

Cøliaki er en kronisk sygdom, hvilket indebærer, at den ikke går over med tiden. Derimod er den eneste medicin forholdsvis ukompliceret: at spise glutenfri kost. I dag er cøliaki meget mere udbredt end tidligere. Gennem de seneste årtier er sygdommen gået fra at blive opfattet som noget usædvanligt, der kun ramte børn, til et udbredt sundhedsproblem for folk i alle aldre.

Alligevel er cøliaki noget, man ofte overser. De fleste gennemførte screeningstudier tyder på, at prævalensen er omtrent 1 ud af 100 i hele den vestlige verden, og 1-3 ud af 100 i Sverige. De fleste står stadig uden diagnose. Det skyldes, at langt fra alle har, eller oplever at have, de klassiske mave- og tarmsymptomer, der oftest forbindes med cøliaki.

Ingen ved med sikkerhed, hvornår cøliaki debuterer. Det lader til at variere fra person til person. Man mener, at de fleste får cøliaki som barn, men sygdommen ser også ud til at kunne debutere senere i livet. Der er en vis arvelighed. Risikoen for at blive ramt af cøliaki er cirka 10-15 %, hvis man har en nærtstående slægtning (forælder, søskende eller børn) med cøliaki.

Glutenfri kost – den bedste og eneste medicin

Glutenfri kost – den bedste og eneste medicin

Ved at justere kosten ved cøliakidiagnose til glutenfri heler tarmen gradvist, en proces som kan vare alt fra nogle uger til 1–2 år, og i visse tilfælde mange år. Ofte mærker man en forbedring allerede i løbet af nogle uger. Ved genbesøg hos lægen bedømmer man, hvor godt tarmen heler gennem blodprøver og spørgsmål om eventuelle vedblivende symptomer. Når tarmen først er helet, er der kun lille risiko for følgesygdomme og komplikationer.