Information om ny mærkning - Fria

Information om ny mærkning

Fria Bröd gennemfører en større investering og ombygning i sine produktionslokaler i Västra Frölunda. Ombygningen indebærer en sammentrængning af produktionslokalerne, hvilket giver risiko for kontaminering med æg. Forud for ombygningen begyndte Fria i 2017 at mærke sine produkter med ”kan indeholde spor af æg”. I overgangsperioden vil der være produkter både med og uden æg-mærkning på markedet. I forbindelse med mærkningen bliver emballagedesignet fornyet og opdateret for samtlige produkters vedkommende.
Frias færdige pizzaer Margherita, Ham & Mozzarella samt Pepperoni fremstilles i separate lokaler og er derfor ikke omfattet af mærkningen.

Hvad indebærer mærkningen ”kan indeholde spor af”?
Levnedsmiddelproducenten har pligt til altid at sikre, at ingredienser, som ikke indgår i opskriften, ikke havner i produktet. Af og til kan der dog opstå en situation, for eksempel ved anvendelse af samme produktionslinjer til forskellige produkter, hvor en kontaminationsrisiko fra et allergen består trods omhyggelige rengøringsrutiner. I sådanne tilfælde skal levnedsmiddelproducenten tilføje ”Kan indeholde spor af”- mærkning. Mærkningen anvendes især for at beskytte forbrugere med kraftige allergier, som kan være følsomme over for meget små mængder af allergener. ”Kan indeholde spor af” er en frivillig mærkning og reguleres ikke af lovgivning på nuværende tidspunkt. Den må dog aldrig anvendes som en undskyldning for dårlige rengøringsrutiner, men derimod kun som et sidste alternativ, hvor det er umuligt at undgå risiko for kontaminering fra allergene ingredienser.

Hvor meget æg indeholder produkter mærket med ”kan indeholde spor af”?
”Kan indeholde spor af æg”- mærkning indebærer, at der er risiko for kontaminering fra æg. Den indebærer altså ikke, at æg er i alle produkter, men at der i enkelte tilfælde kan forekomme kontamination fra produkter, som indeholder æg. Der er ingen grænseværdier for, hvor meget af et allergen et ”Kan indeholde spor af”-mærket produkt må indeholde. Mærkningen bygger på producentens bedømmelse, at der er risiko for sporadisk at finde små mængder af allergenet i produkter, hvor det ikke indgår i opskriften.

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os:
Fria Bröd AB
+46 31-734 13 30
info@fria.se

Ingredienser

Næringsinnhold